Opleveringsniveau

Het gehele complex is opgebouwd uit een betoncasco. De betonwanden en kanaalplaatvloeren zorgen voor een kwalitatieve en solide basis van uw bedrijfshuisvesting. Onder een groot gedeelte van de begane grondvloer is een toegankelijke kruipruimte aanwezig.

Alle bedrijfsunits worden casco opgeleverd. U kunt als koper zelf naar wens installaties als verwarming, ventilatie, elektra en sanitair aanbrengen. Iedere bedrijfsunit heeft een aansluiting op gas-, water-, elektra-, telefoon- en rioleringsnet.  Tevens is in iedere unit een voorbereiding getroffen voor een aansluiting op het glasvezelnet.

Voor de riolering is een afgedopte leiding van Ø110mm aanwezig. Daarnaast heeft iedere bedrijfsunit een ontspanningsleiding ten behoeve van een sanitaire groep.
De ventilatie van de bedrijfsunits komt tot stand door een natuurlijke luchttoevoer via roosters in de gevel en door een door de koper te plaatsen mechanische afzuigventilator. In de unit is een leidingschacht opgenomen met daarin één kanaal t.b.v. mechanische ventilatie en een rookgasafvoer- en toevoerkanaal.